درباره ما

about-us

درباره گروه طراحی سایت انار تک

گروه برنامه نویسی انار تک یکی از تخصصی ترین گروه های طراحی سایت و اپلیکیشن در مشهد میباشد که خدمات طراحی سایت و اپلیکیشن موبایل ، بهینه سازی سایت (سئو سایت) و بازاریابی اینترنتی ، شتاب دهنده کسب و کار و همچنین پشتیبانی سایت را همگام با تکنولوژی روز دنیا ارائه می نماید. 
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﯿﻢ ﺟﻮان و ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮاي ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴــﯽ ، طراحی سایت ، طراحی اپلیکیشن ، بهینه سازی سایت ، امنیت سایت و اپلیکیشن ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﯾﺎدي را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ،ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ گروه طراحی سایت (انار تک) ﻣﺎ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮدن در راﺳﺘﺎي ﮐﺴﺐ ﺷﻬﺮت، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻖ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز دراز ﻣﺪت گروه طراحی سایت (انار تک) در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﯿﻢ ﺟﻮان ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎلای ﺧﻮد و ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﺸﻮري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ACM ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر ﺷﻮﻧﺪ. 
این مجموعه با داشتن تیم خلاق و جوان همواره تلاش میکند در زمینه های تخصصی خود بروز بوده و رضایت مشتری را در پروژه های جدید حفظ کند

چرا گروه طراحی سایت انار تک ؟

درباره گروه طراحی سایت در مشهد
 1. تحلیل کامل پروژه شما و مشاوره دادن در خصوص امکانات

  تحلیل کامل و مشاوره در خصوص انتخاب امکانات مورد نیاز برای وب سایت و اپلیکیشن

 2. کمک در نام گذاری صحیح برای کسب و کار شما

  انتخاب نام مناسب برای برند شما (در صورت انتخاب نکردن نام مناسب)

 3. برگزاری جلسه آموزشی

  بعد از اتمام پروژه سایت یا اپلیکیشن ما یک جلسه آموزشی برای شما فراهم میکنیم تا شما بتوانید به راحتی از امکانات سایت یا اپلیکیشن خود کار کنید.

 4. پشتیبانی 24 ساعته در مدت مشخص شده

  پس از آموزش های داده شده توسط ما، هرگونه ایراد فنی در سایت یا اپلیکیشن شما مشاهده گردد توسط تیم پشتیبانی انار تک رفع خواهد شد.

زبان های برنامه نویسی در انار تک

زبان برنامه نویسی C#

برای برنامه نویسی سمت Backend سایت مورد استفاده قرار میگیرد.

زبان برنامه نویسی java

برای برنامه نویسی اپلیکیشن های موبایل مورد استفاده قرار میگیرد.

زبان طراحی سایت html

برای ساخت و پیمایش قالب سایت مورد استفاده قرار میگیرد.

زبان طراحی سایت css

برای اسلایدهی و زیبا سازی قالب سایت مورد استفاده قرار میگیرد

زبان طراحی سایت java script

برای پویا سازی قالب سایت و ارتباط با سرور مورد استفاده قرار میگیرد.

زبان طراحی سایت asp.net core

بروزترین تکنولوژی ارائه شده مایکروسافت برای برنامه نویسی سمت Backend

زبان طراحی اپلیکیشن xamarin forms

برای برنامه نویسی همزمان اپلیکیشن های اندروید و ios استفاده میشود.

زبان طراحی پایگاه داده sql

برای طراحی ، پیاده سازی و نگهداری اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد.

فریم ورک طراحی سایت angular

فریم ورک محبوب و پرکاربرد برای طراحی سایت های تک صفحه ای

فریم ورک طراحی ستی jquery

فریم ورک محبوب و پرکاربرد برای پویا سازی قالب سایت

فریم ورک طراحی سایت vue.js

فریم ورک محبوب و پرکاربرد برای پویا سازی و زیبا سازی قالب سایت

فریم ورک طراحی سایت bootstrap

فریم ورک محبوب و پرکاربرد برای طراحی قالب های واکنش گرا