هوش-مصنوعی-چیست؟

هوش مصنوعی چیست؟

هوش مصنوعی، هوش ماشین هاست! در واقع شاخه ای از علوم کامپیوتر است که قصد دارد راه حل های الگوریتمی را ارائه کند تا بتوانیم به وسیله آنها در ماشین ها هوشمندی ایجاد کنیم. اما این تعریف کافی نیست.

اول از همه باید بدانیم که تعریف هوشمندی چیست و بعد باید منظور از ماشین را دربیابیم.

پردازش زبان ، استدلال ، منطق ، قدرت تصمیم گیری این ها توانایی هستند که شما از آنها استفاده می کنید. پس شما هوشمند هستید. اگر این توانایی هارا ربات ها هم داشته باشند انها هم هوشمند هستن .

بصورت خیلی ساده هوش مصنوعی را ماشینی میگوند که مانند انسان باشد.

عملکرد مانند انسان به چه معناس؟

عملکرد انسان گونه به 4 دسته تقسیم میشود :

  • مقایسه با منطق
  • مقایسه با عملکرد
  • مقایسه با تفکر
  • مقایسه با انسان

پس از داشتن این 4 دسته باز هم ربات را هوش مصنوعی نمیگویند پس از گذراندن این 4 دسته ربات باید در تست تورینگ (Test Turing) شرکت کند.

تست تورینگ چیست؟

تست تورینگ در سال ۱۹۵۰ میلادی توسط آلن تورینگ مطرح گردید. تست تورینگ به این صورت انجام میپذیرد که یک انسان با هوش مصنوعی و انسان دیگر به گفتگو میپرذازد و انسان گفتگو کننده نباید تشخیص دهد که کدام یک انسان و کدام ربات میباشد در این صورت ربات برنده است و ربات را هوش مصنوعی میگویم.

ویژگی های تست تورینگ

  1. پردازش زبان طبیعی
  2. بازنمایی دانش
  3. استدلال خودکار
  4. قابلیت یادگیری

پردازش زبان طبیعی

به این معناست که اگر در گفتگو جای فعل عوض شود باز هم ربات بتواند معنی جمله را درک کند و پاسخ مناسب دهد.

بازنمایی دانش

به این معناست که اگر وسط گفتگو در مورد بورس یک دفه درمورد آب و هوا بحث شد ربات بتواند وضعیت را درک کند و جواب مناسب دهد.

استدلال خودکار

به این معناست که یک سری قوانین به ربات میدهیم بتواند با همین قوانین پیش برود و بفهمد باید چکار کند.

قابلیت یادگیری

یعنی اگر یک اشتباهی را انجام داد مجدد آن اشتباه را تکرار نکند و قابلیت یادگیری داشته باشد.

به چنین ماشینی هوش مصنوعی میگوییم که اکنون دنیا به این سمت پیش میرود و تا اکنون بسیار بسیار الگریتم ها تولید شده است.


برچسب ها :


اشتراک گذاری :